پریمیر لیگ انگلیس (۱۳۹۶ - ۱۳۹۷)
کریستال پالاس ۰ - ۱ تاتنهام
۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
پایان